Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@humleby.dk


Tilbage til forside


Bent Moos (1945 - 2022) - vejviser på vejen til socialisnme 

Farvel til Bent Moos
Bent Moos var en ledende skikkelse i bruddet med VS i 1972 og dannelsen af Kommunistisk Forbund i 1973.
Han var i hele KFs levetid talsmand for at forbinde den daglige kamp for bedre levevilkår med perspektivet om vejen til socialisme frem mod et radikalt anderledes samfund - det kommunistiske samfund - uden stat, uden pengeøkonomi, uden partier - styret af folkevalgte råd på arbejdspladser, i boligområder og på læreanstalter.
Han var forfatter til de fleste artikler i tidsskriftet "Vejen til Socialisme", der beskrev den retning og de nødvendige skridt på vejen dertil.
Han blev efter sin død 9. april 2022 mindet ved en fest 30. april i Arbejdermuseets nyrenoverede festsal arrangeret af hans kone, Kirsten Larsen, og Finn Sørensen, fhv. formand for bryggeriarbejderne, som i 2006 sluttede sig sammen med Restaurationsbranchens forbund, RBF, med Moos som forbundsformand.
Festen i Arbejdermuseet blev et godt gensyn for tidligere KF-ere fra hele landet og fagligt aktive, som kom for at mindes og takke Moos for store resultater opnået gennem overenskomstforhandlinger og arbejdskampe.Moos mødte sin kone, Kirsten Larsen, da hun blev ansat som sekretær i det forbund, han var formand for. At hun var aktiv i Socialdemokratiet blev ikke en hindring. I det daglige og faglige arbejde var der intet, der skilte dem. Her byder hun sammen med Finn Sørensen velkommen til den store forsamling i Arbejdermuseets festsal ved siden af RBF's fane.Moos' røde urne stod ved siden af et sent fotografi og Hans Krulls glade tegning af Moos på venstrefløjens værtshus "Æsken" i Århus, hvor han var bartender og fik kolleger til at organisere sig - det første skridt på vejen mod forbundsformandsposten i RBF.

KF som organisation

KF's strategiske hovedlinje

KF's socialismeforståelse

Klasseanalyse og
klassealliancer


Forsvarskamp
kræver offensiv
reformpolitik
 

Synet på Socialdemokratiet og på fagbevægelsen

Kampen mod massefyringer på danske værfter